Diena: 2022-11-05

Pajamų analitika

Pajamos, palygintos su praėjusiais metais bei su biudžetu. Pardavimo pajamų struktūra, dinamika pamėnesiui lyginant su atitinkamu laikotarpiu praeitais metais. Pajamų palyginimas su biudžetu pamėnesiui. Detalios pajamų didžiosios knygos sąskaitos pamėnesiui su galimybe kiekvieną suminę sąskaitą detalizuoti iki detalinių sąskaitų. Filtravimo