Blogas

Verslo analitikos santrauka

Pagrindiniai veiklos rodikliai – pajamos, sąnaudos, bendrasis pelnas ir šių rodiklių palyginimas su tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais. Pajamų, sąnaudų dinamika pamėnesiui ir augančiai. EBITDA, EBIT ir grynasis pelnas per pasirinktą laikotarpį ir jo palyginimas su praeitų metų tuo pačiu

Pajamų analitika

Pajamos, palygintos su praėjusiais metais bei su biudžetu. Pardavimo pajamų struktūra, dinamika pamėnesiui lyginant su atitinkamu laikotarpiu praeitais metais. Pajamų palyginimas su biudžetu pamėnesiui. Detalios pajamų didžiosios knygos sąskaitos pamėnesiui su galimybe kiekvieną suminę sąskaitą detalizuoti iki detalinių sąskaitų. Filtravimo

Sąnaudų analitika

Sąnaudos, palygintos su praėjusiais metais bei su biudžetu. Sąnaudų struktūra, dinamika pamėnesiui lyginant su atitinkamu laikotarpiu praeitais metais. Sąnaudų palyginimas su biudžetu pamėnesiui. Detalios sąnaudų didžiosios knygos sąskaitos pamėnesiui su galimybe kiekvieną suminę sąskaitą detalizuoti ikidetalinių sąskaitų. Filtravimo galimybė. Sisteminga

Pelno analitika

Kompaktiška pelno-nuostolių ataskaita pagal įmonės padalinius. Galimybė kiekvieną pelno-nuostolių ataskaitos eilutę išskleisti, kad pamatyti iš ko ji susideda. Bendojo, veiklos ir grynojo pelno dinamika pamėnesiui irpagal padalinius. Galimybė pasirinkti bet kokį bet kurių metų periodą. Kaip pelno analitika atliekama atsižvelgiant

Pokyčių analitika

Pajamų ir sąnaudų didžiosios knygos sąskaitų palyginimas pasirinktais metais su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Pokytis eurais ir procentais. Einamojo mėnesio pajamų ir sąnaudų pokytis lyginant su prieš tai einančiu mėnesiu. Galimybė sumines didžiosios knygos sąskaitas detalizuoti iki detalių sąskaitų.

Prekių judėjimo analitika

Prekių/paslaugų analitika. Pardavimo pajamos, savikaina, bendrasis pelnas ir pelno marža pagal kiekvieną prekę/paslaugą. Galimybė rūšiuoti pagal prekių pelningumą, savikainą, bendrajį pelną, pelno maržą. Pajamos ir bendrasis pelnas pagal įmonės padalinius, prekių grupes, jei tokios yra, vadybininkus. Pateikiamas geriausias pardavėjas, daugiausiai

Klientų patikimumo analitika

Pardavimai pagal kiekvieną klientą. Pardavimai pagal vadybininkus. Galimybė, pažymėjus vieną ar kelis klientus, matyti pardavimus tam klientui/klientams per pasirinktą periodą. Pasirinktų arba visų klientų pardavimų vidurkiai per dieną pasirinktais metais ir praėjusiaias metais. Naujų klientų sąrašas. Prarastų klientų sąrašas. Power

Atsiskaitymų analitika

Vėluojančių mokėjimų iš klientų sąrašas, vėluojantys mokėjimai tiekėjams. Galimybė rūšiuoti pagal sąskaitos-faktūros išrašymo datą, apmokėjimo terminą, mokėtiną sumą. Parodoma, kiek dienų mokėjimas vėluoja. Kokia yra analitikos nauda verslui? Profesionali verslo analitika yra vienas iš progresyviausių būdų, leidžiančių užtikrinti efektyvią kasdieninę

Pelno/Nuostoliu analitika

Pelno-nuostolių ataskaita pagal sumines sąskaitas su galimybe detalizuoti iki detalių sąskaitų. Galimybė palyginti kelerių metų pelno-nuostolių ataskaitas. Pasirinktų pelno-nuostolių ataskaitos straipsnių dinamika per parinktus keleris metus. Patogus filtravimas bei filtrų grąžinimas į pradinę padėtį. Kaip patogiai atlikti pelno/nuostolių analitiką vieno

Skolų analitika

Bendra pradelstų skolų santrauka pagal pradelsimo terminus (30 dienų, 30-60 dienų, 60-90 dienų, 90 dienų). Konkrečių įmonių, vėluojančių atsiskaityti, sąrašas pagal pradelsimo terminus. Pradelstos skolos pagal pradelsimo terminus pagal vadybininkus. Galimybė matyti, kokios kurio vadybininko įmonės yrapradelsusios atsiskaitymo terminus. Skolų