Pajamų analitika

Image Gallery

Pajamų analitika

Pajamos, palygintos su praėjusiais metais bei su biudžetu. Pardavimo pajamų struktūra, dinamika pamėnesiui lyginant su atitinkamu laikotarpiu praeitais metais. Pajamų palyginimas su biudžetu pamėnesiui. Detalios pajamų didžiosios knygos sąskaitos pamėnesiui su galimybe kiekvieną suminę sąskaitą detalizuoti iki detalinių sąskaitų. Filtravimo galimybė.

Kodėl svarbu pajamų analitiką atlikti skirtingais pjūviais?

Pajamos verslui yra vienas svarbiausių aspektų, todėl jas analizuoti labai svarbu, o Microsoft Power BI įrankis puikiai įgalina išgryninti gaunamų pajamų struktūrą, įvertinti kitimą ir visus duomenis analizuoti greitai ir patogiai. Kodėl svarbūs skirtingi pajamų analizės pjūviai?
Pirmas aspektas, kuris svarbus vertinant pajamas ir jų dinamiką , yra tam tikri laikotarpiai. Sezoniškumas, tam tikri lokalūs bei globalūs reiškiniai ar įmonėje vykdoma politika gali būti tie veiksniai, kurie daro įtaką pajamų gavimui, tad itin naudinga aiškioje laiko perspektyvoje išsidėlioti įplaukas ir jų kitimą sugretinti su minėtaisiais veiksniais. Išsamūs informaciniai grafikai, patogus duomenų įvedimas ir keitimas bei pateikimas kolektyvinei analizei yra tik keletas privalumų, kuriuos suteikia Microsoft Power BI įrankis.

Verslo ataskaita įprastai teikiama kartą per metus, tačiau nuolatinė pajamųanalizė ar galimybė greitai ir patogiai suformuoti tarpines ataskaitas yra dar vienas svarbus aspektas, leidžiantis verslui priimti itin greitus sprendimus. Įplaukų stebėjimas bei galimų veiksnių įvertinimas leidžia planuoti verslo dinamiką. Taip pat svarbu sekti realias įplaukas ir sąskaitų atidėjimus, kitus tiek metų, tiek, pavyzdžiui, mėnesiniam biudžetui svarbius aspektus.

Naudojant Microsoft Power BI įrankį pajamos lengvai palyginamos su praėjusiais metais bei su biudžetu.Aiškiai išdėstoma pardavimo pajamų struktūra, dinamika pamėnesiui lyginant su atitinkamu laikotarpiu praeitais metais. Šie žingsniai svarbūs ne tik pateikiant metinę verslo ataskaitą, bet ir planuojant verslo raidą trumpesnėje perspektyvoje. Pajamų palyginimas su biudžetu pamėnesiuisu Microsoft Power BIanalitika nebeatrodo toks keblus ir tiek žmogiškųjų resursų reikalaujantis darbas. Supaprastinti procesai nepraranda savo gilumo ar kokybės, o tik akivaizdžiai leidžia sutaupyti laiko. Detalios pajamų didžiosios knygos sąskaitos pamėnesiui su galimybe kiekvieną suminę sąskaitą detalizuoti iki detalių sąskaitų svarbius analizės pjūvius paverčia tiek lengviau valdomais, tiek ir greičiau pateikiamais tarpinei ar metinei analizei. Filtravimo galimybė leidžia atskirti duomenis, išsigryninti svarbiausius kriterijus ir profesionaliai atlikti verslo analizę.