Sąnaudų analitika

Image Gallery

Sąnaudų analitika

Sąnaudos, palygintos su praėjusiais metais bei su biudžetu. Sąnaudų struktūra, dinamika pamėnesiui lyginant su atitinkamu laikotarpiu praeitais metais. Sąnaudų palyginimas su biudžetu pamėnesiui. Detalios sąnaudų didžiosios knygos sąskaitos pamėnesiui su galimybe kiekvieną suminę sąskaitą detalizuoti ikidetalinių sąskaitų. Filtravimo galimybė.

Sisteminga ir profesionali sąnaudų analizė su Power BI iš Microsoft

Vienas finansinių verslo aspektų yra kaštųir naudos analizė. Svarbu paminėti tai jog šio proceso efektyvumas labai priklauso nuo tinkamo metodo, o jo pasirinkimui reikalingos profesinės žinios. Apskaičiuojant finansinę grąžą svarbu įvertinti kiekybinius ir kokybinius įvairaus pobūdžio duomenis, kurie galimai daro trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį verslui. Tinkamai pasirinkta sistema be abejonės leidžia valdyti įmonės išlaidas ir efektyvinti finansinius kriterijus tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje. Be abejonės visa tai reikia išreikšti pinigine išraiška, o ar egzistuoja įrankis, kuris padėtų tai atlikti greitai ir kokybiškai?

Finansinės veiklos analizės svarba

Galima teigti, jog daugelis veiklų, kurias vykdo įmonė ar privatų verslą plėtojantis asmuo yra pagrįstos išlaidomis. Todėl labai aktualu atlikti nuolatinį auditavimą. Labai dažna klaida yrata, jog sąnaudomis išsamiau, aktyviau pradedama domėtis tik tada, kai verslas susiduria su vienokiais ar kitokiais sunkumais. Tik ką daryti, kai duomenų prireikia čia ir dabar, o laiko ištekliai tampa itin aktualūs? Pasauliui susidūrus su globalia pandemija itin išryškėjo kaštų optimizavimo reikšmė ir nors tokiems nenumatytiems atvejams, kaip visą pasaulį apimantis virusas, pasiruošti yra sudėtinga, tačiau įmonės finansus paremti tik buhalterinėmis ataskaitomis yra ganydinga praktika. Ypač, kai šios ataskaitos susiję tik su pinigų srautų paskirstymu, mokesčiais – kitaip tariant, tik su būtinomis operacijomis. Todėl labai svarbu tinkamas sąnaudų analizės modulis ir jo sistemingas naudojimas.Sąnaudų ataskaita yra svarbi bendros apskaitos dalis, o, kad tuo įsitikintumėte, nederėtų laukti nuosmukio ar kitų stresinių situacijų versle.

Sąnaudų analizavimo teorija ir praktika

Sąnaudų analizė svarbi tiek vykdant įvairias veiklas, tiek ir prekiaujant ar suteikiant paslaugas. Nors kai kurie parametrai nebūtinai turės skaitinę išraišką, tačiau sąnaudų sekimas yra svarbi verslo finansinės būklės dalis. Kaštųir naudos analizėbe abejonės skiriasi nuo paprasto finansinio vertinimo tuo, kad joje atsižvelgiama į visas naudas ir nuostolius, tenkančius vadinamiesiems socialiniams agentams. Sąnaudų analitika su Microsoft Power BI paprastai atliekama naudojant buhalterinius kaštų duomenis. Sąnaudos gali būti apskaičiuojamos skirtingais metodais, o jų pasirinkimą gali nulemti tokie faktoriai, kaip, pavyzdžiui, laiko perspektyva. Skirtingi pjūviai vienoje Power BI platformoje įgalina atlikti profesionalią analizę ir vėliau daryti įtaką verslo ekonominei raidai.

Sąnaudų apskaita ir analizė

Sąnaudų valdymas visų pirma yra susijęs su tam tikrų kriterijų išsigryninimu ir susiejimu su įmonės ar konkrečių asmenų veikla, kuri daro įtaką verslo finansinei būklei. Ekonominiai kriterijai galimai gali persipinti su socialiniais, tačiau analizei pasitelkiami buhalteriniai duomenys, o jų sisteminimas ir analizė vykdoma Microsoft Power BI pagalba. Taip pat gali būti vykdoma ir būsimų laikotarpių sąnaudų apskaita. Ši ekonominių išteklių vertinė išraiška siejama tiek su prekių gamyba, tiek ir su paslaugų teikimu.

Tam, kad pasirinktumėte tinkamiausią sąnaudų apskaitos sistemą, reikės specifinių žinių, nes visų pirma reikia nusimatyti analizės būdus, tinkamiausius jūsų veiklai. Sąnaudų įvertinimas ir analizė tik iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti nesudėtingas procesas, tačiau derėtų jam skirti daugiau laiko. Microsoft Power BI platforma pateikia sąnaudų analizavimo modulius, kurie pagrindžiami susistemintais įmonės duomenimis. Tai turi didelį pranašumą prieš įprastus buhalterinius skaičiavimus, o be to viską vykdant vienoje platformoje eliminuojama rizika dėl galimo atskirų programų nesuderinamumo ar kitų techninių trukdžių.

Duomenys saugojami saugiai, atsižvelgiant į visus duomenų apsaugos standartus. Jie patogiai pasiekiami visiems suinteresuotiems asmenims, tad yra galimybė saugiai dirbti nuotoliniu būdu ir atlikti visas norimas užduotis. Patogu dalintis duomenimis, pateikti ataskaitas, jas papildyti, atlikti duomenų filtravimą įvairiais rėžiais, pavyzdžiui, laiko perspektyvoje, pagal tam tikrus padalinius ar net komandas, jų narius.

Microsoft Power BI analitika suteikia plačias galimybes profesionaliai kontroliuoti verslo finansus, atlikti duomenų sisteminimą ir analizę. Vienas didžiausių privalumų, kuriuos įvertina klientai, yra šios darbo platformos patogumas, aiškumas. Be to klientams garantuojamas visapusiškas aptarnavimas bei pagalba tinkle. Šis įrankis iš Microsoft yra paprastas, bet nepriekaištingai profesionalus sprendimas tiek smulkiam, vidutiniam ar stambiam verslui.