Pokyčių analitika

Image Gallery

Pokyčių analitika

Pajamų ir sąnaudų didžiosios knygos sąskaitų palyginimas pasirinktais metais su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Pokytis eurais ir procentais. Einamojo mėnesio pajamų ir sąnaudų pokytis lyginant su prieš tai einančiu mėnesiu. Galimybė sumines didžiosios knygos sąskaitas detalizuoti iki detalių sąskaitų.

Kokia yra verslo pokyčių analitikos reikšmė ir kaip atliekama ši analitika?

Dinamiška ir nuolat besikeičianti aplinka yra neišvengiama XXI amžiuje, tad verslo pokyčių analitika yra viena iš sričių, kuri yra ypač svarbi siekiant efektyviai konkuruoti rinkoje. Kuo šis procesas svarbus ir kokie yra pagrindiniai profesionalios analizės aspektai?

Nepriklausomai nuo verslo dydžio ar sričių, kuriose vykdoma veikla, jį nuolat veikia įvairūs veiksniai, tad pokyčių valdymas yra aktualus visiems. Veiksniai, sukeliantys kismą, gali būti globalūs ir nuo vieno privataus ar juridinio asmens menkai priklausomi, o taip pat lokalūs, vykstantys verslo viduje bei kontroliuojami. Jei globaliame kontekste sunku atsilaikyti prieš visą pasaulį veikiančią pandemiją, tai, pavyzdžiui, darbuotojų kaita yra tas aspektas, kurį galima sukontroliuoti. Svarbu yra ryšiai ne tik įmonės viduje, bet ir ryšiai su klientais, partneriais ar net konkurentais. Pokyčių valdymas organizacijoje kiek tai įmanoma turėtų būti sekamas vienoje sistemoje, nes tik taip pokyčių analitika bus pilnai įgyvendintas ir konstruktyvus veiksmas. Pokyčių analitika leis atlikti apibendrinimus, o taip pat – numatyti ateities perspektyvas. Kitaip tariant – kontroliuoti savo verslą ir nuolat jį efektyvinti.

Pokyčių analitika yra susijusi ne tik su pajamomis ar sąnaudomis, bet ir su esamų bei potencialių klientų analize. Tam, kad klientų analizė būtų vykdoma efektyviai, duomenys lyginami įvairiais pjūviais. Su Microsoft Power BI įrankiu tai itin patogu daryti skirtinguose laiko rėžiuose, duomenis pateikti informatyviai, pasitelkiant įvairius info grafikus.

Taigi verslo efektyvinimas neatsiejamas nuo pokyčių analizės, o, pavyzdžiui, pajamų ir sąnaudų didžiosios knygos sąskaitų palyginimas pasirinktais metais su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metaisyra tik vienas iš galimų pjūvių.Kuomet vykdoma pokyčių analizė, duomenys patogiai gali būti pateikiami skaitine išraiška, grafikais, o pokytis detaliai išreikštas eurais ir procentais. Trumpojo laikotarpio analizei aktualus einamojo mėnesio pajamų ir sąnaudų pokytis lyginant su prieš tai buvusiu mėnesiu. Buhalterijai suteikiama patogi galimybė sumines didžiosios knygos sąskaitas detalizuoti iki detalių sąskaitų.