Power BI yra naujos kartos Microsoft verslo analitikos sistema

Power BI yra naujos kartos Microsoft verslo analitikos sistema

Power BI yra naujos kartos Microsoft verslo analitikos sistema, pradėta kurti 2010 metais. Pirmoji versija pasirodė 2013 metų pabaigoje. Power BI yra sparčiai tobulinama. Naujos versijos su papildomais funkcionalumais išleidžiamos kiekvieną mėnesį. Analogiškos, tačiau mažiau galingos, kitų gamintojų sistemos yra Tableau ir Qlik.

Power BI iš tikrųjų susideda iš Power Query ir Power BI. Power Query yra duomenų paruošimo posistemė. Power BI yra duomenų atvaizdavimo sistema.

Duomenų paruošimas                       Duomenų atvaizdavimas

Tiek su Power Query, tiek su Power BI galima dirbti tiek drag-and-drop (dirbant vien su pelyte) principu, tiek naudojant specialią formulių kalbą. Power Query yra naudojama “M” kalba, Power BI – DAX (Data Acquisition eXpressions) formulių kalba. Tiek „M“ kalba, tiek DAX kiekviena turi po daugiau kaip 1000 įvairių funkcijų, leidžiančių praktiškai suprogramuoti bet kokio sudėtingumo užduotį.

Duomenų paruošimo sistema Power Query leidžia duomenis importuoti ne tik iš populiariųjų duomenų šaltinių, tokių kaip SQL duomenų bazių, Excel, CSV ir tekstinių failų, bet ir iš pdf, XML, JSON failų, Dynamics, Salesforce ERP sistemų. Kiekvieno sistemos atnaujinimo metu yra pridedama vis naujų importo šaltinių. Unikali Power Query galimybė yra paimti duomenis tiesiai iš web puslapių, Facebook, Google Analytics. Ypač galinga yra Power Query galimybė duomenis surinkti iš visų failų, esančių viename kataloge.

Power Query sistema leidžia duomenis ne tik importuoti, tačiau ir juos sutvarkyti. Galima daryti masinius duomenų pakeitimus, pridėti naujus stulpelius, ištrinti nereikalingus, vieną stulpelį išskaidyti į kelis ir pan. Kuriant duomenų šaltinį, sistema registruoja kiekvieną vartotojo veiksmą atskirų žingsnių pavidalu. Esant reikalui galima bet kurį žingsnį koreguoti, ištrinti, įterpti naują.

Power BI sistema dirba su Power Query paruoštais duomenimis. Power Query yra sukuriamos viena ar kelios atskiros lentelės, kurias Power BI sistemoje galima sujungti loginiais ryšiais ir atvaizduoti įvairių vizualų (grafikų) pavidalu. Vizualais gali būti paprastos lentelės, įvairūs grafikai, filtrai. Power BI turi galingas duomenų formatavimo funkcijas, kurios leidžia išryškinti atskiras reikšmes pagal tam tikrus kriterijus.