Service Categories: anaPrekiu

Prekių judėjimo analitika

Prekių/paslaugų analitika. Pardavimo pajamos, savikaina, bendrasis pelnas ir pelno marža pagal kiekvieną prekę/paslaugą.