Skolų analitika

Image Gallery

Skolų analitika

Bendra pradelstų skolų santrauka pagal pradelsimo terminus (30 dienų, 30-60 dienų, 60-90 dienų, 90 dienų). Konkrečių įmonių, vėluojančių atsiskaityti, sąrašas pagal pradelsimo terminus. Pradelstos skolos pagal pradelsimo terminus pagal vadybininkus. Galimybė matyti, kokios kurio vadybininko įmonės yrapradelsusios atsiskaitymo terminus.

Skolų valdymas ir analitika – sėkmingo verslo dalis

Verslo finansiniai rodikliai yra glaudžiai susiję su įvairių duomenų sisteminimu ir analize. Skolų analitika yra viena iš sričių, kurios gali nulemti verslo plėtrą, bendradarbiavimo kryptis, o kitaip tariant – verslo sėkmę. Kas yra skolų valdymas ir kaip jis atliekamas?

Kai užregistruojamas pardavimas ar pateikiama sąskaita už paslaugas, tuomet dažniausiai numatoma tam tikra konkreti data, iki kurios klientas turi atlikti mokėjimą. Tai buhalteriniai duomenys, kurie nuolat kontroliuojami, o duomenys apie juos reguliariai atnaujinami ir pateikiami visoms suinteresuotoms grupėms. Skolų ataskaita pateikiama mėnesio pabaigoje arba tam tikrais intervalais pagal numatytą įmonės vidinę tvarką. Svarbu, kad šie duomenys būtų prieinami greitai ir patogiai. Taip pat svarbu, kad apie skolas būtų paprasta informuoti ir kitus subjektus, kurie tiesiogiai susiję su įsiskolinimu arba to įsiskolinimo išieškojimu.

Detali skolų analizė svarbi ne tik iš buhalterinės perspektyvos, tačiau ir renkantis klientus, planuojant bendradarbiavimo galimybes. Tai tiesiogiai veikia verslo finansinę situaciją, tad labai svarbu, kad šiai analizei būtų pasirinktas patogus įrankis.

Taigi skolų ataskaitos gali būti pateikiamos operatyviai bei tiksliai su Microsoft Power BI moduliu. Tai padeda taupyti laiką bei žmogiškuosius resursus, o taip pat įgalina sisteminti bei analizuoti duomenis, daryti įtaką finansiniam verslo stabilumui.