Diena: 2022-09-24

Pokyčių analitika

Pajamų ir sąnaudų didžiosios knygos sąskaitų palyginimas pasirinktais metais su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Pokytis eurais ir procentais. Einamojo mėnesio pajamų ir sąnaudų pokytis lyginant su prieš tai einančiu mėnesiu. Galimybė sumines didžiosios knygos sąskaitas detalizuoti iki detalių sąskaitų.